Cennik usług stomatologicznych

 • Wizyta kontrolna (przegląd jamy ustnej) – bezpłatnie
 • Znieczulenie – 50zł

Stomatologia zachowawcza

 • Wypełnienie kompozytowe – w zależności od wielkości ubytku:
 • » Małe – 350 zł
 • » Średnie – 400 zł
 • » Duże – 450 zł
 • Wypełnienie glass-jonomerowe – 300 zł
 • Odbudowa kompozytowa zęba – 500 zł
 • Licówka kompozytowa – 700 zł
 • Bonding – 500 zł
 • Zamknięcie estetyczne szparowatości, diastemy, tremy międzyzębowej – 400 zł
 • Odbudowa brzegu siecznego zęba – 400 zł
 • Opatrunek – 150 zł
 • Leczenie biologiczne zęba – 250 zł
 • Ekstyrpacja miazgi zęba – 250 zł
 • Leczenie nadwrażliwości zębów – 200 zł

Endodoncja

 • Konsultacja – 200 zł
 • Leczenie kanałowe zęba (siekacze) – 900 zł
 • Leczenie kanałowe zęba (kły) – 900 zł
 • Leczenie kanałowe zęba (przedtrzonowce) – 1300 zł
 • Leczenie kanałowe zęba (trzonowce) – 1600 zł
 • Powtórne leczenie (siekacze) – 1100 zł
 • Powtórne leczenie (kły) – 1100 zł
 • Powtórne leczenie (przedtrzonowce) – 1500 zł
 • Powtórne leczenie (trzonowce) – 1800 zł
 • Usunięcie złamanego narzędzia – 500 zł
 • Usunięcie wkładu kk – 400 zł
 • Zamknięcie perforacji – 350 zł
 • Odnalezienie dodatkowego kanału – 300 zł
 • Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną – dopłata 200 zł

Protetyka

 • Konsultacja protetyczna – bezpłatnie
 • Konsultacja protetyczna z całościowym, pisemnym planem leczenia – 200 zł (zwrotne w przypadku realizacji leczenia)
 • Indywidualny dobór koloru – bezpłatnie
 • Modele diagnostyczne – 200 zł
 • Korona porcelanowa na podbudowie z cyrkonu – 2000 zł
 • Korona cyrkonowa pełnokonturowa – 1800 zł
 • Korona porcelanowa na podbudowie metalowej – 1600 zł
 • Korona kompozytowa na podbudowie metalowej – 1400zł
 • Korona porcelanowa pełnoceramiczna – 2000 zł
 • Korona tymczasowa wykonana w gabinecie – bezpłatnie
 • Korona tymczasowa PMMA – 800 zł
 • Korona PEEK+kompozyt – 1200 zł
 • Zacementowania korony wykonanej w gabinecie – bezpłatnie
 • Zacementowania korony/ mostu wykonanych w innym gabinecie – 200 zł
 • Most – cena uzależniona jest od liczby punktów protetycznych (koron) i rodzaju materiału korony – jw.
 • Most adhezyjny – 4000 zł
 • Most tymczasowy – 1600 zł
 • Proteza szkieletowa – 3500 zł
 • Proteza szkieletowa na zaczepach precyzyjnych – 4000 zł
 • Szynoproteza – 3500 zł
 • Proteza typu overdenture – 2500 zł
 • Proteza osiadająca częściowa – 1500 zł
 • Proteza całkowita 1szt. – 2500 zł
 • Podścielenie protezy – 450 zł
 • Nakład, inley/onley kompozytowy – 1000 zł
 • Nakład, inley/onley porcelanowy – 1500 zł
 • Licówka porcelanowa – 2000 zł
 • Korona na implancie cyrkon/porcelana – 3500 zł
 • Korona na implancie cyrkonowa – 3000 zł
 • Korona cyrkon/porcelana w przęśle mostu na implantach – 2000 zł
 • Korona tymczasowa na implancie – 2500 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego – 800 – 1000 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany – 1000 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy z zaczepem kulowym Rhein – 1300 zł
 • Zdjęcie starej korony/mostu – 150/300 zł
 • Szyna relaksacyjna – 900 zł
 • Wizyta kontrolna w trakcie szynoterapii – 200 zł
 • Wax-up (1 ząb) – 100 zł
 • Mock-up (1 ząb) – 200 zł

Chirurgia stomatologiczna

 • Konsultacja chirurgiczna wstępna – bezpłatnie
 • Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego – 350 zł
 • Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego – 450 zł
 • Ekstrakcja zęba stałego chirurgiczna, z dłutowaniem – 600 zł
 • Ekstrakcja „ósemki” – 500 zł
 • Ekstrakcja „ósemki” chirurgiczna, z dłutowaniem – 650 zł
 • Ekstrakcja całkowicie zatrzymanej „ósemki” – 800 zł
 • Ekstrakcja zawiązka „ósemki”, germektomia – 800 zł
 • Ekstrakcja przetrwałego zęba mlecznego u dorosłego – 400 zł
 • Plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji – 300 zł
 • Resekcja korzenia zęba przedniego – 800 zł
 • Resekcja zęba bocznego – 1000 zł
 • Resekcja z augmentacją – 1500 zł
 • Wizyta kontrolna po zabiegu – bezpłatnie
 • Zdjęcie szwów – bezpłatnie
 • Wyłuszczenie małej zmiany – 200 zł
 • Wyłuszczenie dużej zmiany, torbieli – 400 zł
 • Badanie histopatologiczne zmiany – 250 zł
 • Biopsja z badaniem histopatologicznym – 400 zł
 • Podcięcie wędzidełka wargi – 400 zł
 • Nacięcie ropnia – 300 zł
 • Wizyty po nacięciu ropnia – 100 zł
 • Implant zęba Straumann – wszczepienie chirurgiczne – 3500 zł
 • Implant zęba ICX – wszczepienie chirurgiczne – 2800 zł
 • Odsłonięcie implantu + śruba gojąca – 300 zł
 • Odbudowa kostna rozległa – 3000 zł
 • Odbudowa kostna umiarkowana – 1500 zł
 • Odbudowa kostna po ekstrakcji – 1000 zł
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej – 4000 zł
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego do ortodoncji – 500 zł
 • Implant ortodontyczny – 600 zł
 • Kortykotomia ortodontyczna – łuk – 1500 zł
 • Kortykotomia ortodontyczna z augmentacją – 1500 zł + dopłata za materiał augmentacyjny

Stomatologia dziecięca

 • Lakierowanie – 200 zł
 • Lakowanie – 150 zł
 • Lakowanie poszerzone – 250 zł
 • Wypełnienie kompozytowe małe zęba mlecznego – 150 zł
 • Wypełnienie kompozytowe duże zęba mlecznego – 250 zł
 • Wypełnienie kompozytowe zęba stałego – cennik: stomatologia zachowawcza
 • Wypełnienie glass-jonomerowe – 200 zł
 • Leczenie amputacyjne zęba mlecznego – 150 zł
 • Leczenie kanałowe zęba mlecznego jednokorzeniowego – 200 zł
 • Leczenie kanałowe zęba mlecznego wielokorzeniowego – 300 zł
 • Opatrunek – 100 zł
 • Sedacja podtlenkiem azotu – 300 zł
 • » Maseczka jednorazowa do sedacji – 50 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w zniecz. powierzchniowym – 150 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w zniecz. miejscowym – 250 zł
 • Znieczulenie – 50 zł
Uwaga: Ceny leczenia kanałowego i amputacyjnego nie zawierają kosztów wypełnienia i znieczulenia.

Ortodoncja

DIAGNOSTYKA:
 • Konsultacja ortodontyczna wstępna – 200 zł
 • Modele diagnostyczne (do planu leczenia) – 150 zł
 • Przygotowanie pisemnego planu leczenia po analizie badań radiologicznych i modeli diagnostycznych oraz przedstawienie i omówienie go z Pacjentem – 300 zł
APARATY STAŁE:
 • Założenie aparatu stałego metalowego – 2000 zł za jeden łuk
 • Założenie aparatu stałego porcelanowego – 2800 zł za jeden łuk
 • Założenie aparatu stałego metalowego samoligaturującego – 2500 zł za jeden łuk
 • Wizyta kontrolna z jednym aparatem metalowym lub metalowym samoligaturującym 200 zł
 • Wizyta kontrolna z dwoma aparatami metalowymi lub metalowymi samoligaturujacymi– 300 zł
 • Wizyta kontrolna z jednym aparatem porcelanowym – 250 zł
 • Wizyta kontrolna z dwoma aparatami porcelanowym – 350 zł
 • Podniesienia zgryzu Turbo Bite – 350 zł
 • Wizyta z awarią aparatu – 100 zł
 • Wizyta dodatkowa ustalona przez lekarza – 100 zł
 • Zdjęcie aparatu stałego metalowego (za jeden łuk) z polerowaniem powierzchni zębów – 250 zł
 • Zdjęcie aparatu stałego porcelanowego (za jeden łuk) z polerowaniem powierzchni zębów – 350 zł
 • Naklejenie retainera od kła do kła (jeden łuk) – 500 zł (dolny) / 600 zł (górny)
 • Naklejenie retainera od pierwszego przedtrzonowca do pierwszego przedtrzonowca – 600 zł
 • Naprawa retainera – 100 zł punkt
 • Płytka retencyjna ruchoma (jedna) – 650 zł
 • Płytka retencyjna (szyna termoformowalna) – 600 zł
 • Wizyta kontrolna z retencją – 150 zł
APARATY RUCHOME
 • Aparat ruchomy (płytka Schwarza) – 800 zł
 • Aparat Twin Block (całość) – 1500 zł
 • Aparat blokowy – 1200 zł
 • Trainer – 600 zł
 • Płytka przedsionkowa – 150 zł
 • Naprawa aparatu ruchomego lub modyfikacja – 300 zł
 • Wizyta z aparatem ruchomym – 150 zł
APARATY ZEWNĄTRZUSTNE
 • Maska twarzowa – 600 zł
STAŁE APARATY GRUBOŁUKOWE
 • Łuk podniebienny – 500 zł
 • Łuk podjęzykowy – 500 zł
 • Quad-helix – 700 zł
 • Bi-helix – 650 zł
 • Expander NiTi / Rotator NiTi – 850 zł
 • Hyrax na pierścieniach – 850 zł
 • Haas na nakładkach – 850 zł
 • Płytka z wałem prostym – 750 zł
 • Lip-bumper – 700 zł
 • Pendulum – 850 zł
 • Dystalizator GMD – 1500 zł
 • Wizyta z aparatem grubołukowym – 150 zł
LECZENIE NAKŁADKAMI ONCE CLEAR ALIGNER
 • Skanowanie uzębienia (do wykonania modeli cyfrowych) – 300zł
 • Wizualizacja leczenia z omówieniem planu leczenia – 300zł
PAKIETY NAKŁADEK
 • 6 setów – 5000 zł (2-3miesiace)
 • 10 setów – 7000 zł (3-5 miesięcy)
 • 15 setów – 9000 zł (5-7miesięcy)
 • 20 setów – 11000 zł (7-10 miesięcy)
 • Powyżej 20 setów 15000 zł (12-24 miesięcy)

Periodontologia

 • Kiretraż zamknięty 1 ząb – 150 zł
 • Kiretraż otwarty 1 ząb – 300 zł

Higienizacja i profilaktyka / wybielanie

 • Instruktaż higieny jamy ustnej – bezpłatnie
 • Usunięcie kamienia (scaling) + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja pianką – 300 zł
 • Scaling + piaskowanie + polerowanie + lakierowanie – 400 zł
 • Piaskowanie – 150 zł
 • Lakierowanie z polerowaniem – 200 zł
 • Wybielanie gabinetowe lampą i preparatem Prev Dent – 1700 zł
 • Wybielanie nakładkowe (w zależności od ilości preparatu) – nakładki 1000 zł + preparat 1 strzykawka – 100zł

Rentgenodiagnostyka

 • Zdjęcie zębowe cyfrowe – 50 zł
 • Pantomogram – 150 zł
 • Cefalometria – 150 zł
 • Tomografia komputerowa (cbct) odcinka łuku – 200 zł
 • Tomografia komputerowa (cbct) całościowa – 350 zł